Å være frivillig

Å være frivillig

Dugnadsånd er fremdeles en viktig del av den norske folkesjelen, men den er dessverre under sterkt press. Det er så mange forskjellige teknologiske dingser som krever vår oppmerksomhet, stressende jobb og et evig tidspress at mange ikke lenger ser hvordan de kan få tid til mer. Veldig mange av oppgavene som utføres av frivillige i dag, kan ikke omgjøres til lønnet arbeid. Det er rett og slett ikke lønnsomt. Så da blir de ikke gjort. Så behovet for flere frivillige er enormt.

Hva gjør en frivillig?

Det er vanskelig å definere hva en frivillig gjør ettersom oppgavene er så varierte. Noen ganger så hjelper de folk å handle inn middagen, mens andre ganger så følger de personer til legen. Det kan være at man stiller opp som ekstra helsepersonell på en konsert eller annet.

Det som er felles for frivillige oppgaver er at de ikke er lønnsomme. Personene som trenger hjelp er ofte personer som ikke har midler til å skaffe seg hjelp på egen hånd. Det kan være snakk om minstepensjonister, uføre eller misbrukere.

Hvis man ikke helt vet hva man ønsker å gjøre eller har tid til å gjøre, så kan man kontakte forskjellige organisasjoner. Disse vil kunne hjelpe deg å finne ut hva som trengs. Noen har informert om behovet på sine nettsider, andre annonserer i aviser og andre er avhengig av å spre ryktet via sosiale medier.

Delvis uforpliktende

Det er noen frivillige jobber som er helt uforpliktende, men for de aller fleste oppdragene så kreves det at man forplikter seg til noen ganger. Hvis man skal være besøkskontakt så må man møte opp til avtalt tid og sted. Det betyr ikke at man må binde seg til flere ganger på rad. Noen ganger holder det med bare en gang i måneden eller noen ganger i måneden, så kan man evaluere om det passer etterpå. Mistrives man så er det helt greit, da kan man bytte oppdrag.

Uten å være tilknyttet en organisasjon

Det er fullt mulig å finne viktige oppgaver som må løses i nærmiljøet og selv sette i gang. Kanskje vet du om noen eldre som sitter mye alene. Så da går du på besøk til disse innimellom. Det er beundringsverdig, men det kan også skape noen problemer. Hvis en av disse eldre personene inkluderer deg i sitt testamente, så kan dette kaste en skygge over jobben du har gjort. Dette er bare en av svært mange forskjellige ting som kan gå galt når man jobber utenfor en organisasjon.

Å være tilknyttet en organisasjon er viktig for å sikre at man er beskyttet hvis noe går galt. Det er også viktig for å sjekke at man finner personer som faktisk trenger hjelpen din. Å finne disse selv er ikke alltid så enkelt som man skulle tro.