Organisasjoner og gjennomsiktighet

Organisasjoner og gjennomsiktighet

Det er mange som jobber for å hjelpe andre og dessverre så er det ikke alle som er like effektive. Noen er idealistiske, men mangler kunnskap. Noen er forbrytere og utnytter kriser til egen vinning. Noen er både idealistiske og organiserte. Verden, slik den er i dag, er helt avhengig av at organisasjoner og individer jobber i kriseområder. I noen verdensdeler og i noen land så er ikke myndighetene i stand til å håndtere større kriser. I andre land så havner man i en så dyp krise, som ved en naturkatastrofe, at landet ikke klarer å håndtere krisen.
I slike tilfeller så er det ingen andre enn idealistiske og veldedige organisasjoner som kan stille opp og hjelpe.

Å velge en organisasjon å støtte fast

Skal man støtte en organisasjon over tid, så har man også tid å bruke på å finne ut alle detaljene om organisasjonen. Detaljer kan inkludere regnskap, omtaler og verifiseringer fra statlige og internasjonale organisasjoner. Dette er en prosess som tar tid. Noen velger å gå i dybden og finne ut mer om alle detaljene. Andre velger å støtte organisasjoner som føles rett.

Følge prosjekter

Etter å ha støttet en organisasjon over tid, så vil man kunne følge enkelt prosjekter. Ved å følge et prosjekt så kan man se hvor effektiv organisasjonen er i gjennomføring av enkeltprosjekter. Noen ganger kan prosjekter støte på uforutsette problemer, så dette må man ta med i beregningen. Hvis organisasjonen er åpen om utfordringene de støtte på og hvordan dette ble løst, så viser dette også hvor velfungerende organisasjonen er.

Ingen bindingstid

Det er også viktig å merke seg at man ikke er bundet til en organisasjon selv om man velger å støtte den i perioder. Det er fritt frem å bytte til en annen organisasjon hvis man ikke er fornøyd med den første eller bytte til flere forskjellige. Mulighetene er mange.

I en krise

Det er litt vanskeligere i en nødsituasjon hvor man må handle raskt. Det kan være snakk om et jordskjelv hvor mange tusen står uten husly, mat og vann. Da kan man ikke bruke dagevis med å finne ut hvilken organisasjon man skal støtte. Det haster mer og man må satse raskt for å nå flest mulig på raskest mulig tid. Det er selvsagt mange ganger mulig for mindre organisasjoner, idealistiske grupper og individer å nå raskt ut til personer som er skadet eller trenger hjelp.

Problemet i en krise er at de ikke når ut til nok personer, raskt nok. Det er ofte slik at man trenger en massiv innsats i slike situasjoner og dette krever at man har en infrastruktur som gjør at man kan omgjøre midlene de mottar til praktisk hjelp. Dette er det nesten kun de store organisasjonene som har fordi de har klart å etablere seg i flere land og har den nødvendige erfaringen.

Det er ikke dermed sagt at man ikke skal støtte mindre organisasjoner, organisasjoner som kanskje allerede er etablert i området. Å ønske å hjelpe er aldri feil, men noen ganger vil man bomme og det må man bare ha i bakhodet.