Har vi råd til donasjoner til humanitære formål

Har vi råd til donasjoner til humanitære formål

Vi bombarderes i dagens moderne samfunn av reklame for produkter og nyhetsbilde er fylt med informasjon om tragedier i alle verdensdeler. Dette kan fort føre til en overbelastning, spesielt når det kommer til tragedier. Media forteller oss om sultkatastrofer i Afrika, krig i Midtøsten, brudd på menneskerettigheter i den fjerne Østen og mange andre saker. Så er det alle sakene i nærmiljøet, som kreft og sykdom. Vi vil hjelpe, men hvordan skal vi gjøre det på en god måte?

Barna i Afrika

Barna i Afrika er dessverre en gjenganger i nyhetsbildet. Det er store klimautfordringer på det afrikanske kontinentet og dette kommer på toppen av mange økonomiske utfordringer. Området ble kraftig utnyttet i kolonitiden hvor store naturressurser ble fjernet. Landene stod igjen ribbet for både menneskelige og fysiske ressurser. I tillegg ble mange av områdene vanstyrt fra begynnelsen av, resultatene ser man i dag.

Det er derfor ikke rart at dette kontinentet stadig kommer opp i media som et område i krise. Sultkatastrofer dukker opp med, dessverre, nesten forutsigbare mellomrom. Bildene av små spebarn som ligger utsultet på fanget til sin mor, dødende barn og ødemarker går inn på oss. Samtidig så er det bare så mange bilder vi klarer å håndtere før vi blir avstumpet.

Krig og ødeleggelser

En annen gjenganger er krig og da spesielt i Midtøsten. Det er dessverre kontinuerlige konflikter i dette området. Konfliktene virker uløselige ettersom religion er den dominerende årsaken til disse. Vi vil gjerne hjelpe, men igjen så havner vi et ond sirkel hvor konflikten og problemet virkelig uløselig.

I Norge

Problemene i Norge kan virke små i sett i forhold til de store internasjonale konfliktene. Samtidig er slike problemer mye nærmere oss og det gjør at det er enklere å engasjere seg. Vi har den samme referanse rammen fordi vi kjenner forholdene som vedkommende lever i. Eller vi tror vi kjenner den.

Så det å være fattig i Norge er noe vi føler på kroppen, mens det å være fattig i et annet land blir et mer abstrakt problem. Så det kan være enklere å hjelpe når det er snakk om å hjelpe i Norge, kontra å hjelpe personer i et annet land.

De mange måten å hjelpe på

Hver gang vi satser penger hos et norsk casino med samarbeidsavtale med humanitære organisasjoner, kjøper en genser fra et Fair trade merke eller kjøper aksjer i et firma som jobber med lokalbefolkningen, så hjelper man folk økonomisk. Dette er bare noen få av de mange måtene en person kan indirekte bidra til humanitære formål. Så kan man velge å bidra helt direkte ved å gi en pengesum, enten til et enkelt prosjekt eller til organisasjonen som en helhet. Det er også mulig å bidra ved å jobbe som frivillig, enten på lokalt plan eller internasjonalt plan.